1. ข่าว
  2. เคลย์ เดอะ โป โบเต้ และ ยูนิเซฟ ยินดีที่ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรต่อไปอีกสามปี

2023.1.12

เคลย์ เดอะ โป โบเต้ และ ยูนิเซฟ
ยินดีที่ได้ร่วมมือเป็นพันธมิตรต่อไปอีกสามปี

นับตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา เป้าหมายของเราคือการทำงานร่วมกับยูนิเซฟในการสนับสนุนและส่งเสริมเด็กผู้หญิงทั่วโลก ผ่านโครงการด้านการศึกษา การจ้างงาน และการพัฒนาศักยภาพ โดยมุ่งเน้นในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ขยายอายุความร่วมมือครั้งนี้เป็นระยะเวลาอีกสามปี เพื่อให้ครอบคลุมภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น สนับสนุนเด็กหญิงให้บรรลุศักยภาพของตนเองได้มากขึ้น

เราได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะบริจาคเงิน 8.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการสนับสนุนจากภาคเอกชนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับโครงการเพื่อความเท่าเทียมกันทางเพศของยูนิเซฟ โดยมุ่งหวังท่าจะเข้าถึงเด็กหญิง 5.7 ล้านคนทั่วโลก เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายนี้ ทุกการซื้อผลิตภัณฑ์ เดอะ ซีรั่ม เราจะบริจาคเงินจำนวน 3 เหรียญสหรัฐให้แก่ยูนิเซฟ เพื่อสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กหญิงทั่วโลก โดยโครงการนี้จะดำเนินต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2566 นี้

ยูนิเซฟไม่รับรองบริษัท แบรนด์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ

ถุงช้อปปิ้ง

สินค้าจำนวน 0 ชิ้น

รวม ฿ 0