ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Cle de Peau Beaute ในประเทศไทย (“ชิเซโด้” เรียกรวมกันว่า “เรา” หรือ “ของเรา”) มีความมุ่งมั่นในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่านและทำให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครอง เพื่อวัตถุประสงค์ของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม เกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากข้อมูลนั้น หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่น ซึ่งเรามีสิทธิเข้าถึงหรือน่าจะเข้าถึงได้ (หรือแนวความคิดหรือคำจำกัดความที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันในสาระสำคัญใด ๆ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) ข้อมูลส่วนบุคคลนี้อาจหมายรวมถึง รูปถ่าย ภาพใบหน้า และบันทึกวิดีโอ/เสียง

1. การใช้

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและวิธีการที่เราใช้ เปิดเผย โอน ประมวลผล และคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

i) ข้อมูลที่ท่านให้ไว้แก่เรา เช่น

 • (1) เมื่อท่านใช้หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม สภาพแวดล้อมเสมือน การเสนอขายสินค้าและบริการ และ/หรือ แอปพลิเคชันของเรา (ทั้งเวอร์ชันเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่) (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”ของเรา)
 • (2) เมื่อท่านซื้อสินค้า ค้นดู เข้าถึง หรือโต้ตอบกับเราผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา
 • (3) เมื่อท่านซื้อสินค้าในร้านที่หน้าร้านของเรา นอกจากนี้ ภาพของท่านยังอาจถูกกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ตลอดการเข้าชมร้านนั้น
 • (4) เมื่อท่านเชื่อมต่อกับเราผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เข้าร่วมการสำรวจ รายการส่งเสริมการขาย แคมเปญ และกิจกรรมอื่น ๆ หรือเข้าร่วมงานอีเวนต์ด้านการตลาดของเรา
 • (5) เมื่อท่านสมัครรับจดหมายข่าวของเราหรือการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ
 • (6) เมื่อท่านตกลงและยินยอมเป็นสมาชิก และ/หรือ สร้างบัญชีกับเรา ไม่ว่าด้วยวิธีทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการเป็นสมาชิกร่วมอื่นใดที่เรามีกับพันธมิตรของเรา
 • (7) เมื่อท่านแบ่งปันเนื้อหาใด ๆ (คำแนะนำ คำรับรอง การสำรวจ หรือข้อเสนอแนะอื่นใด) เกี่ยวกับประสบการณ์ของท่านในการใช้สินค้าหรือบริการของเรากับเราโดยสมัครใจ ซึ่งหมายรวมถึงโพสต์ของท่านในแพลตฟอร์มของเรา (เช่น รูปถ่าย วิดีโอ เรื่องราวส่วนตัว หรือสื่อหรือเนื้อหาที่คล้ายคลึงอื่น ๆ) และ
 • (8) เมื่อท่านติดต่อเราผ่านทางแผนกบริการลูกค้าของเราหรือผ่านช่องทางอื่นใด (การพูดคุยออนไลน์ อีเมล การส่งข้อความ การบริการให้ความช่วยเหลือทางโทรศัพท์ด้วยเหตุผลใดก็ตาม คำชม ข้อเสนอแนะ หรือคำร้องขอ ฯลฯ)

ii) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้อาจถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านไปยังส่วนต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มของเราเนื่องจากมีเทคโนโลยีติดตามหลายชนิด เช่น คุกกี้เบราว์เซอร์ ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง)

 • (1) ข้อมูลทางเทคนิค: เลขที่อยู่ไอพีของท่าน เบราว์เซอร์ที่ท่านใช้ (ประเภทและเวอร์ชัน) ชื่อของผู้ให้บริการการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของท่าน ระบบปฏิบัติการของท่าน และส่วนต่อประสานหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่าน และภาษาที่ต้องการใช้
 • (2) ข้อมูลการเชื่อมต่อ: บันทึก (ตัวระบุ วันที่และเวลาการเชื่อมต่อกับบัญชีของท่าน และ/หรือ กับแพลตฟอร์มของเรา)
 • (3) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับการใช้แพลตฟอร์มของเราโดยท่าน หน้าเพจที่เข้าชม เว็บไซต์ที่ท่านใช้เข้าชมเรา การเคลื่อนไหวไปยังส่วนต่าง ๆ สินค้าที่ค้นหา วันที่ เวลา และระยะเวลาเข้าชมของท่าน
 • (4) ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งซึ่งได้มาจากข้อมูล เช่น เลขที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ของท่าน หรือสัญญาณจีพีเอส ของอุปกรณ์ของท่าน และ
 • (5) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในและผ่านคุกกี้ การจัดเก็บข้อมูลบนอุปกรณ์ของท่าน พิกเซล และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

iii) ข้อมูลที่เราได้รับและเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลอื่น

 • (1) บุคคลภายนอกและพาร์ทเนอร์การโฆษณา: เราอาจได้ข้อมูลส่วนบุคคลมาจากบุคคลภายนอกและแหล่งข้อมูล เช่น พาร์ทเนอร์การโฆษณาของเรา กรณีนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อท่านยอมรับคุกกี้ของเราในแพลตฟอร์ม ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจกิจกรรมของท่าน เข้าใจว่าท่านใช้แพลตฟอร์มของเราอย่างไร การสั่งซื้อของท่าน โฆษณาที่ท่านดู และกิจกรรมอื่น ๆ ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นสำหรับเราในการปรับแต่งสื่อแคมเปญของเราและรับรองว่าเราจะไม่ส่งโฆษณาที่ไม่เหมาะสมกับความชอบและโปรไฟล์ของท่านให้กับท่าน
 • (2) พาร์ทเนอร์สื่อสังคมออนไลน์: ภายใต้ความยินยอมของท่านในการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook และ Instagram เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่แพลตฟอร์มดังกล่าวโดยสมัครใจตามนโยบายของแพลตฟอร์มเหล่านั้น) เมื่อท่านเชื่อมโยงบัญชีที่ท่านมีกับเรา กับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน หรือเมื่อท่านใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านเข้าถึงแพลตฟอร์มใด ๆ ของเรา (เช่น เพื่อสร้างบัญชีกับเราในแพลตฟอร์มของเรา เพื่อเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา หรือเพื่อทำการซื้อโดยไม่ต้องสร้างบัญชีในแพลตฟอร์มของเรา) หรือเมื่อใช้ปลั๊กอิน (plug-ins) ของสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ปุ่ม “ถูกใจ (like)” และ “แบ่งปัน (share)”) เราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่าตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัย เพียงแค่การใช้แพลตฟอร์มของเราจะไม่นำไปสู่กิจกรรมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือการโอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยหรือต่อแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับการเลือกเกี่ยวกับคุกกี้หรือการตั้งค่ารักษาความลับของท่าน แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีอื่นซึ่งเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับท่านด้วยตนเอง เพื่อจัดหาการโฆษณาแบบเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมถึงโฆษณาจากชิเซโด้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์มนั้น

หากท่านจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกให้แก่เรา ท่านต้อง (i) ยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดหาให้ (ii) แจ้งบุคคลภายนอกดังกล่าวให้ทราบถึงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และ (iii) ได้มาซึ่งความยินยอมที่จำเป็น (หากต้องมี) จากบุคคลภายนอกในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกดังกล่าวให้กับเรา และเพื่อให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้และกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

เราอาจปรับปรุงประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นคราวๆ ไปด้วยการโพสต์ฉบับที่ปรับปรุงแล้วบนแพลตฟอร์มของเรา และ/หรือ ด้วยการส่งอีเมลถึงท่าน

โปรดกลับมาตรวจสอบข้อมูลที่ปรับปรุงแล้วเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นประจำ

2. ฐานทางกฎหมาย

เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามฐานกฎหมาย (ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขอความยินยอม) ต่อไปนี้ (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อการเริ่มหรือดำเนินการตามสัญญาที่มีกับท่านให้สมบูรณ์ (2) หน้าที่ตามกฎหมาย (3) ประโยชน์อันชอบธรรมของเราและบุคคลภายนอก ซึ่งต้องทำให้สมดุลกับผลประโยชน์และสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของตัวท่านเองที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล และ (5) ประโยชน์สาธารณะ เพื่อการดำเนินงานที่ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อการปฏิบัติราชการ

นอกจากนี้ เรายังเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยใช้ฐานความยินยอมในกรณีที่ต้องใช้ความยินยอม ในกรณีดังกล่าว เราจะร้องขอและทำให้ได้มาซึ่งความยินยอมของท่านแยกต่างหากสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) ชื่อตัวและนามสกุล (ข) ที่อยู่บ้าน (ค) อายุและวันเกิด (ง) ที่อยู่อีเมล (จ) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ฉ) เพศของท่าน และ (ช) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน ในกรณีที่เหมาะสมเท่านั้น (ซ) ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินและที่อยู่จัดส่ง (ฌ) เลขประจำตัวประชาชน (ญ) ข้อมูลเกี่ยวกับผิว และ/หรือ สุขภาพ (เช่น ลักษณะทางกายภาพ ความกังวลเกี่ยวกับการดูแลผิว และ/หรือ หลักการดูแลผิว ประเภทผิว สภาพผิวและการใช้ยาสำหรับสภาพผิวดังกล่าว) (ฎ) เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ (ฏ) ข้อมูลชีวภาพ (ฐ) ข้อมูลการเรียกเก็บเงินและข้อมูลทางการเงิน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต) (ฑ) ประวัติการซื้อ (ฒ) ความชอบเกี่ยวกับสินค้าและช่องทางการสื่อสารที่ต้องการใช้ (ณ) ข้อมูลการสื่อสาร (เช่น ประวัติการเขียนโต้ตอบหรือข้อเสนอแนะกับเรา) (ด) ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการโต้ตอบที่ท่านมีกับแพลตฟอร์มของเรา (เช่น ประเภทและการปรับแต่งค่าอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์ของท่าน เลขที่อยู่ไอพีของท่าน เขตเวลา การตั้งค่าภาษา วันที่และเวลาที่ท่านเข้าชม ยูอาร์แอลของเว็บไซต์ที่ได้นำท่านเข้ามา และประวัติการท่องเว็บไซต์ของท่าน) และ (ต) ข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจจำเป็นสำหรับเราตามสมควรในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในข้อ 3 ด้านล่างนี้ให้สมบูรณ์ ตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด

3. วัตถุประสงค์

เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้

 • 1. จัดหาสินค้าและบริการของเราให้แก่ท่าน
 • 2. จัดหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและแคมเปญจากเรา กลุ่มบริษัทชิเซโด้ และพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกของเราให้แก่ท่าน ทางอีเมล ข้อความทางโทรศัพท์ ไปรษณีย์ และบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งรวมถึงการแจ้งสินค้าที่มีเข้ามาเพิ่ม (ในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากท่านหรือได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ)
 • 3. เพิ่มท่านลงในฐานข้อมูลและกลุ่มสื่อของเรา สำหรับการขายและโอกาสและแคมเปญการตลาดต่าง ๆ ของเรา
 • 4. ปรับโฆษณาในแพลตฟอร์มของเรา แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ และที่อื่น ๆ ให้เหมาะสมกับความสนใจ รูปแบบและประวัติการใช้งานของท่านที่มีกับเรา
 • 5. ทำให้ท่านสามารถซื้อสินค้าและบริการที่เสนอขาย ซึ่งรวมถึงการสร้างบัญชีเพื่อทำการชำระเงิน
 • 6. รับรองคุณภาพของสินค้าและบริการที่เราจัดหาให้แก่ท่าน
 • 7. อำนวยความสะดวกให้ท่านในการทำธุรกรรมกับเรา
 • 8. บริหารจัดการบัญชีที่ท่านมีกับเรา
 • 9. ส่งตัวอย่างสินค้า และ/หรือ สินค้าให้ท่าน
 • 10. แจ้งให้ท่านทราบข้อมูลล่าสุด การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเราและบริการของเรา
 • 11. แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ และในนโยบายหรือบริการอื่นๆ ของเรา
 • 12. ให้การปรึกษาหารือแบบเฉพาะบุคคล (ไม่ว่าแบบตัวต่อตัวหรือแบบทางไกล) และจัดการการนัดหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ
 • 13. ตอบคำถามหรือข้อเสนอแนะจากท่าน
 • 14. จัดการความเห็นและบทวิจารณ์เกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา
 • 15. รักษาและดำเนินการแพลตฟอร์ม และรับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล
 • 16. จัดการการดำเนินงานด้านบริหารและธุรกิจ
 • 17. ป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกงและการใช้แพลตฟอร์มของเราโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • 18. รับรองให้มีการฟื้นฟูธุรกิจและกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย (เช่น การทำการสำรองข้อมูล)
 • 19. ว่าจ้างพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกและผู้ประมวลผลข้อมูล (ไม่ว่าตั้งอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศ) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อนี้
 • 20. จัดทำข้อมูลลักษณะลูกค้า การวิเคราะห์ตลาด การสำรวจตลาด และการวิจัย เพื่อปรับปรุงการนำเสนอสินค้าและบริการของเราแก่ท่าน
 • 21. เพื่อการจัดเก็บและเก็บรักษาเอกสารและข้อมูล การจัดเก็บบันทึก การวิเคราะห์ทางสถิติ การรายงานและวิจัยภายใน
 • 22. ป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนอาชญากรรม และวิเคราะห์และบริการความเสี่ยงทางด้านการค้า หรือข้อร้องเรียนใด ๆ ที่ท่านมีขึ้น
 • 23. คุ้มครองและบังคับใช้สิทธิและหน้าที่ตามสัญญาและตามกฎหมายของชิเซโด้ (ซึ่งรวมถึงบริษัทในเครือและบุคลากรของชิเซโด้)
 • 24. คุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชิเซโด้ในกรณีที่มีข้อเรียกร้อง การดำเนินคดี หรือการฟ้องร้องใด ๆ
 • 25. ปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์อันชอบธรรมของชิเซโด้หรือบุคคลอื่นใดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 • 26. ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ มาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และนโยบายของเรา หรือให้ความช่วยเหลือในการบังคับใช้กฎหมายและการสืบสวนสอบสวนที่หน่วยงานรัฐ และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ ดำเนินการ
 • 27. ประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินหรือรายการสินเชื่อ
 • 28. วัตถุประสงค์อื่นใดซึ่งท่านได้จัดหาข้อมูลให้เพื่อการนั้น และ
 • 29. วัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ข้างต้นตามสมควร หรือเพื่อการปฏิบัติตามหน้าที่ของเราในระหว่างหรือที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดหาข้อเสนอสินค้าและบริการของเราให้แก่ท่าน

ในกรณีที่ท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจำต้องมีเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของเรา หรือตามข้อกำหนดของสัญญาที่เรามีกับท่าน เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายของเราหรือดำเนินการตามสัญญาที่เรามีหรือตามสัญญาที่เราพยายามจะทำกับท่าน (เช่น เพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการของเราให้แก่ท่าน)

4. การเพิกถอนความยินยอม การเข้าถึง การแก้ไขข้อมูล ฯลฯ

ในกรณีที่ท่านให้ความยินยอมไว้แล้ว หากท่านประสงค์ที่จะเพิกถอนความยินยอมในการรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่และแคมเปญต่าง ๆ หรือบริการอื่นใด ท่านสามารถทำได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • 1. ยกเลิกสมัครรับข้อมูลจากแพลตฟอร์มของเรา
 • 2. กดลิงก์ “ยกเลิกสมัครรับข่าวสาร” ในอีเมลที่เราส่งถึงท่าน
 • 3. ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ หรือ
 • 4. เขียนถึงเราที่ที่อยู่ด้านล่างนี้

ท่านยังสามารถเพิกถอนความยินยอมและร้องขอเราให้ยุติการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดหรือใด ๆ ที่ระบุข้างต้นในข้อ 3 โดยการ (ก) ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้ หรือ (ข) เขียนถึงเราที่ที่อยู่ด้านล่างนี้ ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมของท่านสำหรับการใช้ เปิดเผย โอน และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจไม่สามารถจัดหาบริการทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่านได้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ท่านได้เคยให้ความยินยอมไว้ หรือท่านอาจไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มของเรา โปรดทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมไม่กระทบต่อสิทธิของเราในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยปราศจากความยินยอมดังกล่าวได้รับอนุญาตหรือจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ท่านตกลงจะนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและไม่ทำให้หลงผิดเท่านั้น และจะปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเสมอ เราอาจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดหาให้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพิสูจน์ยืนยันผู้ใช้ของเราหรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด ท่านยังมีสิทธิอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับดังนี้

 • 1. สิทธิขอเข้าถึง ท่านมีสิทธิเข้าถึงหรือได้รับสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตรวจสอบว่าเราได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย
 • 2. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล ท่านสามารถขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้การครอบครองของเราให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้องและครบถ้วน
 • 3. สิทธิขอให้โอนข้อมูล ท่านมีสิทธิได้รับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และร้องขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวให้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น
 • 4. สิทธิในการคัดค้าน ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมถึงในกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดแบบตรง
 • 5. สิทธิในการระงับ ท่านมีสิทธิร้องขอให้เราระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ต่อไปนี้ (ก) ในกรณีที่ท่านต้องการให้เราทำให้ข้อมูลถูกต้อง (ข) ในกรณีที่การใช้ข้อมูลของเราไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลดังกล่าว (ค) ในกรณีที่ท่านต้องการให้เรารักษาข้อมูลไว้แม้ว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว เนื่องจากท่านต้องการข้อมูลเพื่อ ใช้ หรือต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ (ง) หากท่านได้คัดค้านการใช้ข้อมูลของท่านโดยเราแล้ว แต่เราจำเป็นต้องรักษาข้อมูลไว้เพื่อพิสูจน์ยืนยันว่าเรามีมูลเหตุชอบด้วยกฎหมายที่เหนือกว่าในการใช้ข้อมูลนั้น
 • 6. สิทธิขอให้ลบข้อมูล ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลนิรนาม
 • 7. การยื่นข้อร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอำนาจได้ทุกเมื่อสำหรับประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราที่ที่อยู่อีเมลด้านล่างนี้

โปรดทราบว่า เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการประมวลผลและ/หรือดำเนินการตามคำร้องขอเข้าถึงของท่านตามสมควร โดยเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หากเป็นเช่นนั้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนจะประมวลผลคำร้องขอของท่าน เราจะแจ้งกลับไปหาท่านภายใน 30 วันหรือระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน

5. เด็ก

แพลตฟอร์มของเรามุ่งหมายและออกแบบเพื่อให้บุคคลอายุ 10 ปี หรือ มากกว่าใช้งาน เราไม่เจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เราไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้แพลตฟอร์มอายุต่ำกว่า 10 ปีหรือไม่ ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ครอบครัวหรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์ของบุตรหลานของตน เพื่อยินยอมหรือป้องกันไม่ให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุตรหลานของตน ในกรณีที่เราทราบว่า เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีโดยบังเอิญ เราจะนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวออกจากบันทึกของเราโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

6. การเปิดเผยและโอนข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก

เราไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลภายนอก หากเรามิได้ขอและได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดเจนแล้วให้กระทำเช่นนั้น (เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตและให้อำนาจ)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดหาให้เราอาจถูกจัดเก็บ ประมวลผล โอนระหว่าง และเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา (“สหรัฐฯ”) และประเทศอื่น ๆ ซึ่งบางประเทศมีกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่อาจจะไม่รับประกันมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับเดียวกันกับประเทศไทย อย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการตามสมควรเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองมาตรฐานและจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เหมาะสมตามที่จำเป็นตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ใช้บังคับ และมีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยเป็นไปตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะจัดเก็บหรือมีการเข้าถึงจากที่ใด ทั้งนี้ เราจะร้องขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้มีความยินยอมเพื่อการโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

6.1 การเปิดเผยต่อบริษัทในเครือในกลุ่มบริษัทชิเซโด้

กลุ่มบริษัทชิเซโด้ประกอบด้วย บริษัทในเครือและนิติบุคคลจำนวนหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศไทย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทในเครือและนิติบุคคลของเรา โปรดเข้าชมลิงก์ https://corp.shiseido.com/en/company/structure ในกรณีที่เหมาะสมและเพียงเท่าที่จำเป็น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบริษัทในเครือและนิติบุคคลดังกล่าว (รวมถึงที่อยู่ในญี่ปุ่นและสหรัฐฯ) เพื่อประโยชน์ในการรายงานขององค์กร การวิจัยและวิเคราะห์ตลาด การสนับสนุนการควบกิจการ การฟื้นฟูกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การเข้าซื้อกิจการ หรือธุรกรรมหรือกระบวนการทางองค์กรที่คล้ายคลึงที่เกิดขึ้นจริงหรือมุ่งหมายซึ่งเกี่ยวพันกับกิจการของเราทั้งหมดหรือบางส่วน การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น ทั้งนี้ โปรดทราบว่า เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือและนิติบุคคลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น และเรากำหนดให้บริษัทในเครือและนิติบุคคลของเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ ตลอดจนประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ โดยมิให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

6.2 การเปิดเผยต่อพันธมิตรทางธุรกิจภายนอก

เราพึ่งพาพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกซึ่งตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศไทย ในการให้บริการต่าง ๆ หลากหลายแทนเรา ในการดำเนินการเช่นนั้น ชิเซโด้อาจอนุญาตให้พันธมิตรทางธุรกิจภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายสินค้า บริการ หรืองานอีเวนต์ของเราที่ท่านอาจสนใจ เพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ตลาด เพื่อการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ท่านได้ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ระบุไว้ใน ข้อ 3 ข้างต้น ทั้งนี้ โปรดทราบว่า เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทในเครือและนิติบุคคลของเราเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น และเรากำหนดให้บริษัทในเครือและนิติบุคคลของเราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ ตลอดจนประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ โดยมิให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

พันธมิตรทางธุรกิจภายนอกของเราบางรายอาจทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างส่งมอบบริการบางอย่างให้กับท่าน การใช้บริการของพวกเขาของท่านอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่อาจตกลงกันระหว่างท่านและพวกเขา เมื่อท่านยอมรับบริการของพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกของเรา การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเรื่องเกี่ยวกับบริการของพวกเขา จะอยู่ภายใต้บังคับของประกาศความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับของพวกเขา ท่านต้องส่งข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการใช้บริการของพันธมิตรทางธุรกิจภายนอกของเราที่เกี่ยวข้องกับท่านไปยังพวกเขาโดยตรง

แพลตฟอร์มของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมของเรา (แม้ว่าบุคคลดังกล่าวอาจแสดงโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าของเรา) เพียงเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาตไว้สูงสุด เราไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับ (ก) แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวและนโยบายว่าข้อมูล (ข) การใช้คุกกี้ (ค) เนื้อหาหรือความปลอดภัย หรือ (ง) การกระทำและการละเว้นไม่กระทำอื่น ๆ ของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการต่าง ๆ เหล่านี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือบริการของบุคคลภายนอกที่ท่านใช้ เพื่อตรวจสอบว่าพวกเขาจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เก็บรวบรวมจากท่านอย่างไร

6.3 การเปิดเผยต่อผู้ประมวลผลข้อมูลภายนอก

เราอาจใช้ผู้ให้บริการภายนอก (เช่น ผู้ให้บริการคลาวด์) ซึ่งตั้งอยู่ทั้งในและนอกประเทศไทย เพื่อช่วยเรารักษาและดำเนินการแพลตฟอร์ม กระทำการแทนเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้นตามที่เราอาจเห็นว่าจำเป็นในการเอื้ออำนวยการติดต่อธุรกิจของท่านกับเรา และ/หรือ เพื่อเหตุผลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแพลตฟอร์มและธุรกิจของชิเซโด้ (เช่น เพื่อจัดการเซิร์ฟเวอร์คลาวด์) และผู้ให้บริการดังกล่าวอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ เราให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ให้บริการดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับเพื่อให้บริการนี้แทนเราเท่านั้น และเรากำหนดให้บริษัทเหล่านี้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ ตลอดจนประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ โดยมิให้ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

6.4 การเปิดเผยอื่น

เราอาจใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการดำเนินการตามคำสั่งของท่าน และตามที่เกี่ยวข้อง (ก) ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและด้านกฎระเบียบ (ข) คุ้มครอง บังคับใช้ และ/หรือ ต่อสู้ปกป้องสิทธิ และ/หรือ ทรัพย์สินของชิเซโด้ รวมทั้งลูกค้าและพนักงานของชิเซโด้ และ/หรือ (ค) ใช้มาตรการฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของลูกค้า ชิเซโด้ และสาธารณชน ซึ่งอาจส่งผลให้เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่ใช้บังคับ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลใดก็ตามที่ชิเซโด้ได้โอนหรืออาจโอนสิทธิและหน้าที่ให้ (เช่น ผู้ลงทุนที่คาดหวังและผู้ลงทุน และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในกรณีของการขายทั้งที่อาจเกิดขึ้นได้หรือเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือธุรกรรมขององค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ชิเซโด้ และ/หรือ บริษัทในเครือของชิเซโด้)

6.5 พันธมิตรทางด้านดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์

เพื่อที่จะแบ่งปันเนื้อหาบนหรือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์มของเราอาจใช้ฟังก์ชันการทำงาน ลิงก์ หรือไอคอนที่เป็นของพันธมิตรทางด้านดิจิทัลและสื่อสังคมออนไลน์ของเรา ตัวอย่างเช่น เนื้อหานั้นอาจประกอบด้วยปุ่มกดถูกใจหรือแบ่งปัน หรือปุ่มลักษณะเดียวกัน บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Instagram ฟังก์ชันการทำงานดังกล่าวทำให้ท่านสามารถเข้าชมเนื้อหาหรือแบ่งปันเนื้อหา ความชอบ และความคิดเห็นเรื่องหรือเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเราได้ เรายังใช้เครื่องมือออนไลน์ เช่น Google, Facebook หรือ Instagram (Google Analytics, Facebook Custom Audience หรือ Conversion API) เพื่อทำให้เราสามารถปรับแต่งแคมเปญที่กำหนดเป้าหมายของเราให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และรับรองให้มีการส่งเนื้อหาโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุด ผู้ให้บริการเครื่องมือ ฟังก์ชันการทำงาน ลิงก์ หรือไอคอนเหล่านี้สามารถระบุตัวท่านได้โดยตรงเมื่อท่านใช้สิ่งดังกล่าว หรือแม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้สิ่งดังกล่าว แต่ (i) ท่านมีบัญชีในเครือข่ายสังคมออนไลน์หรือแพลตฟอร์มนั้น หรือ (ii) ผู้ให้บริการดังกล่าวรู้จักและได้ระบุตัวตนท่านแล้ว ทันทีที่ท่านเข้าชมเนื้อหาหรือแบ่งปันเนื้อหา ความชอบ และความคิดเห็น พันธมิตรของเราอาจเชื่อมโยงกิจกรรมของท่านในแพลตฟอร์มของเราเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ ที่พวกเขามีอยู่แล้วเกี่ยวกับท่าน ในฐานะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เรายังอาจใช้ฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกัน (เช่น จาก Facebook) ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกับโปรไฟล์ของท่านเพื่อทำให้เราหรือตราสินค้าอื่นของกลุ่มบริษัทชิเซโด้สามารถมุ่งเป้าไปยังผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าซึ่งมีโปรไฟล์แบบเดียวกับท่าน

การประมวลผลข้อมูลข้างต้นอยู่ภายใต้บังคับของประกาศความเป็นส่วนตัวของพันธมิตรของเราในฐานะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เราแนะนำเป็นอย่างยิ่งว่าท่านควรเข้าชมและตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของเครื่องมือออนไลน์ดังกล่าว และเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโฆษณาหรือคุกกี้ที่ต้องการในเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มเหล่านั้น หากท่านประสงค์ที่จะเลิกรับเนื้อหาโฆษณา

7. ความปลอดภัยและการคุ้มครอง

เรารักษาไว้ซึ่งกระบวนการ มาตรฐาน และการตระเตรียมด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในครอบครองของเราหรือภายใต้ความควบคุมของเราอย่างรัดกุมและเข้มงวด เมื่อได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าด้วยวิธีเก็บรวบรวมทางกายภาพหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะดำเนินการจัดเตรียมการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตามที่สมควรและเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ การจัดเตรียมเช่นว่าอาจประกอบด้วยมาตรการบริหารจัดการ มาตรการทางกายภาพ มาตรการทางเทคนิค หรือมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าวรวมกัน เมื่อเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอินเทอร์เน็ต เราใช้ความระมัดระวังตามสมควรทั้งหมดในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ อย่างไรก็ตาม การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไม่อาจรับประกันได้ว่ามีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และท่านรับทราบถึงความเสี่ยงในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของท่าน

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านเลือกที่จะแบ่งปันในพื้นที่สาธารณะ เช่น ฟีเจอร์ชุมชนของแพลตฟอร์มของเราหรือพื้นที่ทางสังคมอื่น ๆ ตามนิยามแล้วจะถือว่าเป็นข้อมูลสาธารณะ และผู้ใดที่เข้าถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นข้อมูลดังกล่าวได้

8. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ภายหลังจากที่เราได้เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลา 11 ปี หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดหรืออนุญาต ภายหลังจากระยะเวลาดังกล่าว เราจะทำลายหรือทำให้เอกสารใด ๆ ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เป็นข้อมูลนิรนามด้วยวิธีการที่เชื่อถือได้ และ ปลอดภัย

9. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

10. ติดต่อเรา

หากท่านต้องการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านได้ให้แก่เรา นำส่งข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วยการติดต่อเราที่ datacontroller@shiseido.co.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ dpo@shiseido.co.th หรืออีกทางหนึ่ง ท่านสามารถเขียนถึงเราได้ที่

เรียน เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด
8 อาคารทีวัน ชั้น 23-24 ซอยสุขุมวิท 40
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย
โปรดทราบว่า เพื่อการดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน เราอาจขอให้ท่านยืนยันตัวตน
วันที่: 1 เมษายน 2567

ถุงช้อปปิ้ง

สินค้าจำนวน 0 ชิ้น

รวม ฿ 0