PRECIOUS GOLD
VITALITY MASK

ฟื้นบำรุงชีวิตชีวาสู่ผิว
เผยความงามผ่านประกายแห่งทองคำ

ด้วยส่วนผสมทองคำบริสุทธิ์ 24K
และสารสกัดจากการ์ดีเนีย
ผลิตภัณฑ์พรีเชียสโกลด์วิทัลลิตี
มาสก์ได้รับการสร้างสรรค์เพื่อตรงเข้
าจัดการกับสัญญาณความร่วงโรย
จากวิถีชีวิตอันวุ่นวาย บ่อเกิ
ดแห่งร่องรอยความอ่อนล้า

สุดยอดแห่งขั้นต
อนการดูแลผิว
เพื่อเผยความอ่อนเยาว์

หลังจากใช้ผลิตภัณฑ์ 4 สัปดาห์*

รู้สึกว่าผิว
ดูเปล่งปลั่ง สุขภาพดี

รู้สึกว่าผิว
ดูมีชีวิตชีวา

รู้สึกว่ามาสก์ช่วย
เติมเต็มแหล่งพลังงานผิว

รู้สึกถึงการเพิ่มพลังแก่ผิว
ทันทีที่ใช้ผลิตภัณฑ์

รู้สึกว่าผิว
ยืดหยุ่นมากขึ้น

  • Self-assessed by 102 women, aged 30–60, in Korea after 4 weeks of use.
    Subjects used Precious Gold Vitality Mask once a week for 2 weeks, then once every 3 days for the next 2 weeks.

ประสบการณ์
การปรนนิบัติผิ
วอันสุดแสนวิจิตร

ถุงช้อปปิ้ง

สินค้าจำนวน 0 ชิ้น

รวม ฿ 0