CHOOSE YOUR LANGUAGE

Please select your language of preference

UNLOCK THE POWER of GIRLS

เคลย์ เดอ โป โบเต้เชื่อว่าไขกุญแจสู่โลกที่ดีกว่า อยู่ในการปลดล็อกศักยภาพและอัจฉริยภาพของเด็กผู้หญิง และการศึกษาคือก้าวแรกของการพร้อมให้พวกเธอก้าวสู่ความสำเร็จ

เคลย์ เดอโป โบเต้ ภูมิใจที่ได้สานต่อความร่วมมือกับยูนิเซฟ เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กผู้หญิงทั่วโลกสามารถเข้าถึงการศึกษาและทักษะ คุณเองก็สามารถช่วยส่งต่อความสว่างสดใส
รายได้ส่วนหนึ่งจากการซื้อ The Serum จะนำไปบริจาคแก่ยูนิเซฟ เพื่อสนับการศึกษาและการสร้างพลังแก่เด็กผู้หญิงทั่วโลก
#UnlockThePower
#KeyToABetterWorld

ความร่วมมือครั้งนี้จะสนับสนุนการทำงานของยูนิเซฟ ในบังกลาเทศ คีร์กีซสถาน และไนเจอร์ รวมทั้งในอีกหลายๆ ประเทศและภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่จำกัดเพราะค่าติจมและทัศนคติเรื่องเพศที่มีต่อเด็กผู้หญิง
เด็กผู้หญิงจะบังได้เรียนทักษะต่างๆ ได้แก่ ความมั่นใจในตัวเอง การทำงานเป็นหมู่คณะ และกระบวนการตัดสินใจ รวมทั้งการเข้าถึงการให้คำปรึกษา เพื่อให้พวกเธอประสบความสำเร็จเมื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน
เงินทุนที่มอบให้ยูนิเซฟจากการจำหน่าย The Serum เมื่อก่อน ช่วยให้เกิดการก่อตั้งโครงการทั่วโลก ซึ่งช่วยให้เด็กผู้หญิงก้าวข้ามกำแพงการศึกษา และสามารถเข้าถึงศักยภาพภายในของพวกเธอได้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือของเรากับยูนิเซฟ : คลิกที่นี่
โครงการจะเริ่มขึ้นที่ร้านเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน โปรดตรวจสอบกับห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน สำหรับวันที่ที่แน่นอนสำหรับประเทศของคุณ


การศึกษาคือก้าวแรกสู่การปลดล็อกศักยภาพและอัจฉริยภาพของเด็กผู้หญิง
เมื่อคุณซื้อ The Serum รายได้ส่วนหนึ่งของการจำหน่ายจะนำไปสมทบทุนเพื่อสร้างพลังและโอกาสทางการศึกษาแก่
เด็กผู้หญิง และไขกุญแจสู่โลกที่ดีกว่า

เกี่ยวกับยูนิเซฟ

ยูนิเซฟทำงานในพื้นที่ที่ยากไร้ในส่วนต่างๆ ของโลก เพื่อเข้าถึงเด็กด้อยโอกาส เราเข้าทำงานในมากกว่า 190 ประเทศและเขตการปกครอง เพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าสำหรับทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูนิเซฟ และผลงานต่างๆ สามารถเข้าชมได้ที่ www.unicef.org ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของพวกเราได้ที่นี่ www.unicef.org

ถุงช้อปปิ้ง

สินค้าจำนวน 0 ชิ้น

รวม ฿ 0